CONCERT: 1991/03/03 - Polideportivo Andeta, Txibisto, San Sebastian, Spain

SONGLIST Not known.
DETAILS Tour: Tour Thing
Country: Spain
City: San Sebastian, Spain
Venue: Polideportivo Andeta, Txibisto, San Sebastian, Spain
Event: (not available)
Reviews: (not available)